Theological Biblical Academy

Postal Address:
Teološka biblijska akademija
Zagrebačka cesta 20
49000 Krapina
Croatia EUROPE
Phone:
+385-49-370-267; 
+385-91-313-0145